تعویق مجدد کنکور دکتری ۹۹

زمان نهایی برگزاری آزمون دکتری ۹۹ پس از تعویق مجدد و لغو زمان آزمون دکتری ۹۹ در خرداد

تعیین زمان نهایی برگزاری آزمون دکتری ۹۹ پس از تعویق مجدد سازمان سنجش برای کنکور دکتری سراسری و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی امروز اعلام شد.